The Texas Miracle

Naarmate Bush langer zit dringt het besef door dat de leugens al begonnen voor hij in het Witte Huis zat. Een van zijn unique selling points was ‘The Texas Miracle’, een aanpak van onderwijs die ertoe leidde dat er veel minder dropouts waren, met name in en rond Houston. Ze kregen er landelijk lof door toegezwaaid, en de huidige Bush regering heeft op dat plan zelfs zijn nationale “No Child Left Behind Act” onderwijshervorming op gebaseerd.

Het plan was om schoolhoofden verantwoordelijk te maken voor de resultaten van hun leerlingen, maar naar nu blijkt resulteerde het hele plan uitsluitend in boekhoudkundige truuks: Dropouts werden niet meer als zodanig geregistreerd, maar als verhuisd of als een jaar teruggezet genoteerd. (bron)
Schoolbestuurders werden onder andere financieel beloond voor goede resultaten, en aldus werd het één grote fraude daar in Texas, en is Bush’ bijnaam “The Education President” gedurende zijn campagne gebaseerd op valse feiten.

Jay Greene, een expert op dropouts van het Manhattan Institute stelt: “I think they [Houston, red.] are doing about as well as most urban school districts, which is to say not very well … I don’t think they’ve been doing super well.”

Het knoeien met de boeken mag dan op korte termijn wel een goede reputatie en een beter gevulde bankrekening voor de verantwoordelijken opleveren, maar uiteindelijk komt dit soort malversaties toch aan het licht, en nu ook de grote media hierover berichten zal hopelijk geen Amerikaan meer volledig vertrouwen op de plannen van Bush met het onderwijs.

En mocht u nog twijfelen aan de betrokkenheid van de huidige Amerikaanse president bij deze affaire: Rod Paige, de man die schoolhoofden de prestatiecontracten oplegde, werd direct na Bush’ verkiezing tot secretary of education gebombardeerd, en is verantwoordelijk voor de bovengenoemde onderwijshervorming.

Feiten: The Myth of the Texas Miracle in Education
Samengevat: Body and Soul: More on the Texas Miracle
De gerespecteerde krant: NY-Times: A MIRACLE REVISITED: Measuring Success; Gains in Houston Schools: How Real Are They? (sargasso1/sargasso1)
Weblogland: Amerikaanse weblogger windt zich op: I want my country back!

The Honeynet Project

Een computernetwerk dat aan internet is gekoppeld, en dat van voor tot achter gemonitord wordt om te achterhalen wat en hoe hackers ‘het’ doen.
Read and weep: The Honeynet Project

De toekomst van Internet

“The world should be grateful to Uncle Sam for creating the Internet, but it is time for the rest of the world to have a larger voice in Internet governance”.

Talal Abu-Ghazaleh vice-voorzitter van de United Nations Information and Communication Technology Task Force, op een onlangs begonnen overleg in Geneve over de
toekomst van het internet.
Update: Site van deze conferentie
Update 2:Iedereen wil baas over het internet worden

Microsoft wil Google inlijven?

‘Microsoft wil Google inlijven’ kopte Webwereld vanmiddag. Vanuit MS oogpunt beschouwd natuurlijk een interessante stap, want de MSN zoekmachine is dan wel veel gebruikt door de MSN-gangers; �chte zoekers werken toch meestal met Google of iets gespecialiseerders. Die willen serieuze resultaten.

Raar is dat niet, want MSN is niet echt een zoekmachine maar eerder een frontje waarachter 3 verschillende zoektechnieken schuilgaan. (Bron: Seachenginewatch.com – Who Powers Whom?)
Een eventuele aanschaf zou de softwaremaker meteen marktleider maken. Voor de zoveelste keer.

Of Google er oren naar heeft is overigens nog maar zeer de vraag, want het zoekbedrijf werkt in alle stilte aan een beursgang, en analisten houden het bedrijf nauwlettend in de gaten, hopende op een opleving van de IT fondsen. Bovendien zou Google met de beursgang de grote effectenbanken links willen laten liggen, en de aandelen bij via een Dutch Auction willen verkopen. Geschatte beurswaarde van het bedrijf is overigens minimaal 15 miljard dollar.

Patent 5,838,906 knabbelt aan webstandaarden

Ik schreef al eerder over het patenteren van software, en de risico’s ervan. Nu is het zover dat door softwarepatent 5,838,906 de gebruiksvriendelijkheid van internet bedreigd wordt. Het gaat hier om de manier waarop browsers met plugins omgaan.

Het bedrijf Eolas Technologies heeft dat patent in bezit, en heeft onlangs een rechtzaak tegen Microsoft gewonnen. De software moloch moet haar populaire Internet Explorer aanpassen, en dat zal er toe leiden dat miljoenen websites die gebruikmaken van flash, shockwave, multimedia of axtiveX-componenten misschien niet meer goed zichtbaar zijn. Deze uitspraak betekent niet alleen dat Microsoft zijn browser moet veranderen (of betalen natuurlijk) maar zal ook consequenties hebben voor kleinere browsers zoals Mozilla en Opera.

Kortom: Er wordt geknabbeld aan de standaarden van het web, en dat leidde ertoe dat de baas van het World Wide Web Consortium (W3C), en tevens bedenker van het huidige www, Tim Berners Lee zich nu in de huidige discussie mengt met een brief aan het US Patent Office waarin hij duidelijk de mogelijke nadelen op een rijtje zet: Geen multimedia, geen PDF’s, en geen java meer in de browser. En geen backward compatibility meer, wat er op neer kan komen dat oude pagina’s (niet meer actief onderhouden, maar nog altijd waardevol) wellicht niet meer correct werken.

Een duidelijker voorbeeld van de nadelen van software patenten is er denk ik niet, maar in ons eerdere postje staan links naar andere voorbeelden.

Het patent was ook al eens eerder onderwerp van een ‘Quote du Jour’ van Jeffrey Zeldman

(En je mag er ook al niet meer bij drinken)

Wat moet ik kunnen als webdeveloper wil worden?

Deze vraag werd me laatst op een feestje gesteld, en ik heb ‘m beantwoord. Let wel: De vraag is op zich nooit eenduidig te beantwoorden, want de een heeft een voorliefde voor programmeren en code, terwijl de tweede zich veel beter thuisvoelt in het grafische gedeelte. Desalniettemin kan het voor niemand kwaad om van de onderstaande technieken wat af te weten. Een voorkeur voor het een of ander toont zich dan vanzelf. Misschien dat jij er ook wat aan hebt.

Read more

Search Engine Checklist

Als eenvoudig handvat voor het optimaliseren van een site voor zoekmachines gebruik ik altijd een simpele doch doeltreffende checklist. Hou je aan deze regels, en het komt wel goed met je positionering van je website… mits de content okee is natuurlijk 😉

Read more

Zoekmachine: Do’s & Don’ts

Wat moet je doen om je site hoog in de zoekresultaten te krijgen, en wat moet je beslist achterwege laten? De belangrijkste punten even snel op een rij gezet:

Read more

Usability Leeslijst

Voor iedereen die zich wil gaan verdiepen in usability, information architecture of interaction design is er uiteraard een lijst met verplichte boeken en auteurs. Ik geef hier een eerste lijst met titels en namen die verplichte kost (zouden moeten) zijn voor iedereen die zich met het web bezighoudt.

Read more