The Honeynet Project

Een computernetwerk dat aan internet is gekoppeld, en dat van voor tot achter gemonitord wordt om te achterhalen wat en hoe hackers ‘het’ doen.
Read and weep: The Honeynet Project

%d bloggers like this: