Usability Leeslijst

Voor iedereen die zich wil gaan verdiepen in usability, information architecture of interaction design is er uiteraard een lijst met verplichte boeken en auteurs. Ik geef hier een eerste lijst met titels en namen die verplichte kost (zouden moeten) zijn voor iedereen die zich met het web bezighoudt.

Jesse James Garrett
The Elements of User Experience

Colby, Downes-Powell, Haas, Harkness, Pappas e.a
Practical Intranet Development

Jacob Nielsen:
Designing Web Usability
Usability Engineering
Homepage Usability: 50 Homepages deconstructed

Donald Norman:
The Design of Everyday Things
Yhe Invisible Computer
Things that make us Smart

Jennifer Fleming:
Web Navigation: Designing the User Experience

Christa Wodtke:
Information Architecture: Blueprints for the Web

Peter Morville & Saul Wurman:
Information Architecture for the WWW

Steve Krug:
Don’t make me Think

Alan Cooper & Robert Reimann:
About Face 2.0: The Essentials of Interaction Design

Joanna Bawa, Pat Dorazio & Lesley Trenners (editors)

The Usability Business

Darren Gergle, Tom Brinck & Scott D. Wood:
Usability for the Web: Designing websites that work

Jeff Johnson
Web Bloopers – 60 common webdesign mistakes and how to avoid them

June Cohen
Unusually Useful Web Book – Everything we’ve learned about why sites succeed