The Texas Miracle

Naarmate Bush langer zit dringt het besef door dat de leugens al begonnen voor hij in het Witte Huis zat. Een van zijn unique selling points was ‘The Texas Miracle’, een aanpak van onderwijs die ertoe leidde dat er veel minder dropouts waren, met name in en rond Houston. Ze kregen er landelijk lof door toegezwaaid, en de huidige Bush regering heeft op dat plan zelfs zijn nationale “No Child Left Behind Act” onderwijshervorming op gebaseerd.

Het plan was om schoolhoofden verantwoordelijk te maken voor de resultaten van hun leerlingen, maar naar nu blijkt resulteerde het hele plan uitsluitend in boekhoudkundige truuks: Dropouts werden niet meer als zodanig geregistreerd, maar als verhuisd of als een jaar teruggezet genoteerd. (bron)
Schoolbestuurders werden onder andere financieel beloond voor goede resultaten, en aldus werd het één grote fraude daar in Texas, en is Bush’ bijnaam “The Education President” gedurende zijn campagne gebaseerd op valse feiten.

Jay Greene, een expert op dropouts van het Manhattan Institute stelt: “I think they [Houston, red.] are doing about as well as most urban school districts, which is to say not very well … I don’t think they’ve been doing super well.”

Het knoeien met de boeken mag dan op korte termijn wel een goede reputatie en een beter gevulde bankrekening voor de verantwoordelijken opleveren, maar uiteindelijk komt dit soort malversaties toch aan het licht, en nu ook de grote media hierover berichten zal hopelijk geen Amerikaan meer volledig vertrouwen op de plannen van Bush met het onderwijs.

En mocht u nog twijfelen aan de betrokkenheid van de huidige Amerikaanse president bij deze affaire: Rod Paige, de man die schoolhoofden de prestatiecontracten oplegde, werd direct na Bush’ verkiezing tot secretary of education gebombardeerd, en is verantwoordelijk voor de bovengenoemde onderwijshervorming.

Feiten: The Myth of the Texas Miracle in Education
Samengevat: Body and Soul: More on the Texas Miracle
De gerespecteerde krant: NY-Times: A MIRACLE REVISITED: Measuring Success; Gains in Houston Schools: How Real Are They? (sargasso1/sargasso1)
Weblogland: Amerikaanse weblogger windt zich op: I want my country back!