Design echo’s

Paul Scrivens wijdt een artikeltje aan de top level CSS designers. De invloed, de originaliteit en de kritiek die ermee te maken heeft, en hij stelt een aantal interessante vragen, onder andere over het hoe en waarom van de 20 meest invloedrijke designers (zie onder). Interessant artikel:

Let’s Be Honest

Sargasso omgekat

Zo! Een etmaal flink doorbeulen, en heel sargasso heeft een nieuwe look, en alle onderdelen zijn geintegreerd!

Betah!

The Texas Miracle

Naarmate Bush langer zit dringt het besef door dat de leugens al begonnen voor hij in het Witte Huis zat. Een van zijn unique selling points was ‘The Texas Miracle’, een aanpak van onderwijs die ertoe leidde dat er veel minder dropouts waren, met name in en rond Houston. Ze kregen er landelijk lof door toegezwaaid, en de huidige Bush regering heeft op dat plan zelfs zijn nationale “No Child Left Behind Act” onderwijshervorming op gebaseerd.

Het plan was om schoolhoofden verantwoordelijk te maken voor de resultaten van hun leerlingen, maar naar nu blijkt resulteerde het hele plan uitsluitend in boekhoudkundige truuks: Dropouts werden niet meer als zodanig geregistreerd, maar als verhuisd of als een jaar teruggezet genoteerd. (bron)
Schoolbestuurders werden onder andere financieel beloond voor goede resultaten, en aldus werd het één grote fraude daar in Texas, en is Bush’ bijnaam “The Education President” gedurende zijn campagne gebaseerd op valse feiten.

Jay Greene, een expert op dropouts van het Manhattan Institute stelt: “I think they [Houston, red.] are doing about as well as most urban school districts, which is to say not very well … I don’t think they’ve been doing super well.”

Het knoeien met de boeken mag dan op korte termijn wel een goede reputatie en een beter gevulde bankrekening voor de verantwoordelijken opleveren, maar uiteindelijk komt dit soort malversaties toch aan het licht, en nu ook de grote media hierover berichten zal hopelijk geen Amerikaan meer volledig vertrouwen op de plannen van Bush met het onderwijs.

En mocht u nog twijfelen aan de betrokkenheid van de huidige Amerikaanse president bij deze affaire: Rod Paige, de man die schoolhoofden de prestatiecontracten oplegde, werd direct na Bush’ verkiezing tot secretary of education gebombardeerd, en is verantwoordelijk voor de bovengenoemde onderwijshervorming.

Feiten: The Myth of the Texas Miracle in Education
Samengevat: Body and Soul: More on the Texas Miracle
De gerespecteerde krant: NY-Times: A MIRACLE REVISITED: Measuring Success; Gains in Houston Schools: How Real Are They? (sargasso1/sargasso1)
Weblogland: Amerikaanse weblogger windt zich op: I want my country back!

Microsoft wil Google inlijven?

‘Microsoft wil Google inlijven’ kopte Webwereld vanmiddag. Vanuit MS oogpunt beschouwd natuurlijk een interessante stap, want de MSN zoekmachine is dan wel veel gebruikt door de MSN-gangers; �chte zoekers werken toch meestal met Google of iets gespecialiseerders. Die willen serieuze resultaten.

Raar is dat niet, want MSN is niet echt een zoekmachine maar eerder een frontje waarachter 3 verschillende zoektechnieken schuilgaan. (Bron: Seachenginewatch.com – Who Powers Whom?)
Een eventuele aanschaf zou de softwaremaker meteen marktleider maken. Voor de zoveelste keer.

Of Google er oren naar heeft is overigens nog maar zeer de vraag, want het zoekbedrijf werkt in alle stilte aan een beursgang, en analisten houden het bedrijf nauwlettend in de gaten, hopende op een opleving van de IT fondsen. Bovendien zou Google met de beursgang de grote effectenbanken links willen laten liggen, en de aandelen bij via een Dutch Auction willen verkopen. Geschatte beurswaarde van het bedrijf is overigens minimaal 15 miljard dollar.