Geneefse Conventie maakt terrorisme mogelijk?

“THE GENEVA Conventions are so outdated and are written so broadly that they have become a sword used by terrorists to kill civilians, rather than a shield to protect civilians from terrorists. These international laws have become part of the problem, rather than part of the solution. ”

Dat zegt Alan Dershowitz in de Baltimore Sun. Zijn artikel is op sommige plaatsen wat kort door de bocht, maar het is een van de eerste keren dat ik iemand een poging zie doen om het juridisch vacuum, dat onder andere is ontstaan door de detentie van mogelijke terroristen op Guantanamo Bay, te analyseren en tot mogelijke oplossingen te komen. Nuttig stuartikel.

baltimoresun.com – Rules of war enable terror

The Texas Miracle

Naarmate Bush langer zit dringt het besef door dat de leugens al begonnen voor hij in het Witte Huis zat. Een van zijn unique selling points was ‘The Texas Miracle’, een aanpak van onderwijs die ertoe leidde dat er veel minder dropouts waren, met name in en rond Houston. Ze kregen er landelijk lof door toegezwaaid, en de huidige Bush regering heeft op dat plan zelfs zijn nationale “No Child Left Behind Act” onderwijshervorming op gebaseerd.

Het plan was om schoolhoofden verantwoordelijk te maken voor de resultaten van hun leerlingen, maar naar nu blijkt resulteerde het hele plan uitsluitend in boekhoudkundige truuks: Dropouts werden niet meer als zodanig geregistreerd, maar als verhuisd of als een jaar teruggezet genoteerd. (bron)
Schoolbestuurders werden onder andere financieel beloond voor goede resultaten, en aldus werd het één grote fraude daar in Texas, en is Bush’ bijnaam “The Education President” gedurende zijn campagne gebaseerd op valse feiten.

Jay Greene, een expert op dropouts van het Manhattan Institute stelt: “I think they [Houston, red.] are doing about as well as most urban school districts, which is to say not very well … I don’t think they’ve been doing super well.”

Het knoeien met de boeken mag dan op korte termijn wel een goede reputatie en een beter gevulde bankrekening voor de verantwoordelijken opleveren, maar uiteindelijk komt dit soort malversaties toch aan het licht, en nu ook de grote media hierover berichten zal hopelijk geen Amerikaan meer volledig vertrouwen op de plannen van Bush met het onderwijs.

En mocht u nog twijfelen aan de betrokkenheid van de huidige Amerikaanse president bij deze affaire: Rod Paige, de man die schoolhoofden de prestatiecontracten oplegde, werd direct na Bush’ verkiezing tot secretary of education gebombardeerd, en is verantwoordelijk voor de bovengenoemde onderwijshervorming.

Feiten: The Myth of the Texas Miracle in Education
Samengevat: Body and Soul: More on the Texas Miracle
De gerespecteerde krant: NY-Times: A MIRACLE REVISITED: Measuring Success; Gains in Houston Schools: How Real Are They? (sargasso1/sargasso1)
Weblogland: Amerikaanse weblogger windt zich op: I want my country back!

De toekomst van Internet

“The world should be grateful to Uncle Sam for creating the Internet, but it is time for the rest of the world to have a larger voice in Internet governance”.

Talal Abu-Ghazaleh vice-voorzitter van de United Nations Information and Communication Technology Task Force, op een onlangs begonnen overleg in Geneve over de
toekomst van het internet.
Update: Site van deze conferentie
Update 2:Iedereen wil baas over het internet worden