Goedgekeurde cijfers

De WAO herkeuringen staan onder druk. De onlangs opgerichte stichting CORV probeert langs juridische weg de herkeuringen te stoppen omdat de WAO een verzekering is waarvan de voorwaarden niet zomaar eenzijdig zouden mogen worden gewijzigd.
Tegelijkertijd geven de keuringsartsen van het UWV aan morele problemen te hebben om op basis van targets mensen te moeten herkeuren en dit heeft tot een ‘onwerkbare siuatie’ bij het UWV geleid. Ik weet niet of keuringsartsen een eed moeten zweren, maar afgezien daarvan zien zij natuurlijk direct de gevolgen van hun beslissingen, en het siert hen dat de ‘befehl ist befehl’ mentaliteit ze niet goed afgaat.

Het interne rapport (pdf) van het UWV waardoor de crisis naar buiten kwam, laat aan duidelijkheid weinig te wensen over: Onhaalbare afspraken met de politiek over aantallen worden aan medewerkers opgelegd die zich daardoor professioneel genegeerd voelen, wat er toe leidt dat ze het beleid van het UWV niet kunnen verdedigen, maar zich met de patiënt gaan identificeren. Ik kan me er wel iets bij voorstellen hoe die mensen zich ‘s avonds moeten voelen.

Ondertussen kijkt minister De Geus verbaasd op vanwege ontstane commotie en kan zich onmogelijk voorstellen dat er problemen zijn, ook al was hij daar al eerder van op de hoogte gesteld. Het UWV geeft als oplossing aan dat er zo snel mogelijk weer vertrouwen moet worden gekweekt tussen personeel en directie, maar wellicht dat daarvoor eerst het beleid zal moeten veranderen. Want mensen tot nummers of aantallen reduceren is geen goed idee, de vraag is echter of De Geus na twee jaar Balkenende II nog in staat is om de mensen achter de cijfers te zien.