Postcards From The Future

Special effects specialist Alan Chan wilde altijd astronaut worden. Hij heeft zich er bij neergelegd dat hij de ruimte niet meer in zal gaan, maar hij legt zich niet neer bij de stilstand op ruimtevaart gebied, en daarom maakte hij op eigen kracht een film over ruimte-kolonisatie die als inspiratie moet dienen. Postcards From The Future. Hulde voor het initiatief!